فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
مهدی اسحاقی قالی باف
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
شروع عکاسی ازسال 93.وازسال 95 به تورجدی -پذیرش عکس درجشنواره چهارومین دوره خیام3عکس.جشنواره فوتو فیلز فرانسه.1عکس.وچند نمایشگاه گروهی-عضوکانون عکس انجمن سینمای جوان مشهد

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس