فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
مصطفی نوده
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
متولدرودبار.... حضور در نمایشگاه گروهی وانپکیس خانه هنرمندان .... عضوسایت (1x) ....سه آثارراه یافته به جشنواره بهترین هنر عکس اکراین....کسب مدال طلا(psa)امریکا در جشنواره بوسنی .....شش اثر رایافته به جشنواره بوسنی هرزگوین.... دواثرراه یافته به جشنواره صربستان کسب مدال طلا جشنواره دانمارک کسب مدال طلا جشنواره سوید کسب روبان افتخار جشنواره هند پذیرش چهار اثر در جشنواتره هند پذیر 2اثر در جشنواره امریکا پذیرش3در جشنواره سوید پذیرش 1 اثر در جشنواره فنلاند پذیرش 1 اثر درجشنواره سوید نمایشگاه انفرادی رویای کودک در رشت

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس