فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
بشرا ابوالحسنی
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
نماسشگاه گروهی طراحی ۱۳۸۵ نمایشگاه گروهی طراحی ۱۳۸۶ نمایشگاه نقاشی های کوچک گالری آریا ۱۳۹۰ نمایشگاه نقاشی انفرادی چهارمحال و بختیاری ۱۳۹۱ نمایشگاه نقاشی گروهی دانشگاه الزهرا ۱۳۹۲ نمایشگاه گروهی خانه عکاسان ۱۳۹۲

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس