فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
ساسان نژادي
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
عکاس حیات وحش - منظره و لنداسکیپ ، داور 3 جشنواره استانی ، برگزاری چندین کارگاه عکاسی حیات وحش در تالاب میقان و تالاب چغاخور

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس