فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
پدرام اجتماعی
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
پدرام اجتماعی متولد 1365 – بجنورد فارغ التحصیل کارشناسی نفت – دانشگاه صنعت نفت اهواز فعالیت ها: عضو فیاپ در ایران و دارای کارت فیاپ گواهی کارگاه نورپردازی و پرتره /انجمن سینمای جوان مشهد و نمایندگی فیاپ در ایران/مدرس: آقایان ابراهیم صافی و ابراهیم بهرامی پذیرش در سومین جشنواره بین المللی خیام(سال94 و 3اثر) مقام اول جشنواره عکس منطقه ای آن در بخش مدیریت جهادی(4 اثر) بهار94 مقام اول جشنواره عکس منطقه ای آن در بخش نمازونیایش(2 اثر) بهار93 مقام شایسته تقدیر(مقام چهارم) در سوگواره سراسری عکس بیرجند(سال90) مقام دوم بخش جشنواره در جشنواره چهارمین جشنواره سراسری عکس زمان ( بخش مناظر شهری) مقام دوم کشوری جشنواره سراسری محرم( سفره های حسینی) سال 92 راه یافتن به بخش پایانی و آثارمنتخب دومین جشنواره سراسری عکس زمان (سال 89) راه یافتن به بخش پایانی و آثارمنتخب نخستین جشنواره سراسری عکس ایران شناسی(بنیاد ایران شناسی،سال90) راه یافتن به بخش پایانی و آثارمنتخب نخستین جشنواره سراسری عکس اسب(سال90) راه یافتن به بخش پایانی و آثارمنتخب جشنواره سراسری عکس اردیبهشت هرمزگان(سال91) راه یافتن به بخش پایانی و آثارمنتخب جشنواره سراسری عکس بیرجند در قاب تصویر(2 اثر،سال91) راه یافتن به بخش پایانی و آثارمنتخب جشنواره سراسری عکس لارستان(سال91) راه یافتن به بخش پایانی و آثارمنتخب چهارمین جشنواره سراسری عکس زمان (2اثر،سال 91) راه یافتن به بخش پایانی و آثارمنتخب سوگواره سراسری عکس عین،لام،میم(سال91) راه یافتن به بخش پایانی و آثارمنتخب جشن تصویر سال91(در بخش نگاهی دیگر) راه یافتن به بخش پایانی و آثارمنتخب جشنواره سراسری عکس بیرجند در قاب تصویر(3 اثر،سال92) راه یافتن به بخش پایانی و آثارمنتخب جشنواره منطقه ای آن(با 3 اثردر سه بخش جشنواره)سال 92 راه یافتن به بخش پایانی و آثارمنتخب نخستین جشنواره دو سالانه بسیج(استانی با 3 اثر) سال92 راه یافتن به بخش پایانی و آثارمنتخب سوگواره سراسری سرو سرخ(4 اثر) پاییز 92 راه یافتن به بخش پایانی و آثارمنتخب دوسالانه سراسری عکس غار(سال93) راه یافتن به بخش پایانی و آثارمنتخب جشن تصویر سال 93 راه یافتن به بخش پایانی و آثارمنتخب سوگواره سراسری مهر محرم(سال93) لوح تقدیراز آستان قدس رضوی(سال91) لوح تقدیراز وزارت تعاون(سال91) همکاری با مجلات مختلف در دوره دانشجویی عکاس خبری در هفته نامه محلی در خراسان شمالی برپایی سه نمایشگاه گروهی شرکت در کارگاه آموزشی اساتید : محسن راستانی ، حسن غفاری ، افشین شاهرودی ، شهریار توکلی و ...

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس