فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

عکاس ایرانی در جشنواره بین المللی عکس تورنتو، کانادا
ثبت: 1395/10/04
انقضاء: 1395/10/17

صد و بیست و سومین دوره جشنواره عکس تورنتو کانادا زیر نظر فدراسیون بین المللی هنر عکاسی، فیاپ، شماره پاتروناژ (2016/441  ) ،انجمن عکاسان کانادا ، اتحادیه بین المللی عکاسان هنری و انجمن عکاسان امریکا  برگزار گردیده و عکس های پذیرفته شده در آن برای دریافت القاب FIAP و PSA  محاسبه می شوند.

این جشنواره در شش بخش برگزار شد:

  1. آزاد رنگی
  2. آزاد تک رنگ
  3. طبیعت
  4. فتوژورنالیسم
  5. پرینت آزاد رنگی
  6. پرینت آزاد تن رنگ

 در این جشنواره دوعکس Fire in Desert و Pacification  از سعید عرب زاده (AFIAP)  در بخش آزاد رنگی  موفق به کسب تقدیر شد.  شایان ذکر است در مجموع شش اثر از این هنرمند به جشنواره راه پیدا کرد. این جشنواره از سال 1892 برگزار می شود.

 

Fire In Desert

Fire In Desert

 

Pacification

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس