فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

کسب مدال نقره جشنواره آتلانتیک امریکا توسط عکاس ایرانی
ثبت: 1395/01/17

این جشنواره ب زیر نظر فدراسیون بین الملی هنر عکاسی، فیاپ، شماره پاتروناژ (2016/035  ) و انجمن عکاسان امریکا  برگزار گردیده و عکس های پذیرفته شده در آن برای دریافت القاب FIAP و PSA  محاسبه می شوند.

این جشنواره در چهار بخش برگزار شد:

  1. آزاد رنگی
  2. آزاد تک رنگ
  3. طبیعت
  4. سفر

 در این جشنواره عکس LILI از سعید عرب زاده(AFIAP) در بخش آزاد تک رنگ  موفق به کسب مدال نقره آتلانتیک شد.

و در مجموع  هفت اثر از سید علی درمیانی بزرگ، شش اثر از سعید عرب زاده  و دو اثر از رامین امانی در این جشنواره پذیرفته گردید.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس