فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 619 فیوژن
شماره: 619
كشور: هند
دوره: 1
زمان برگزاري: تیر 96
پذيرش: 104 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 1
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH610 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ،(شماره پاتروناژ321-322-323 /2017) و PSA یا انجمن عکاسی آمریکا (شماره پاتروناژ 2017-197) برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب FIAP و PSA محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکسهای آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در پنج بخش برگزار شد:  1. موضوع آزاد رنگی

  2. موضوع آزاد تک رنگ

  3. موضوع خلاقه (واقعیت تغییر یافته)

  4. موضوع عکس های سفر

  5. موضوع طبیعت


 


 


در این جشنواره عکس MAYBE از سید احسان مرتضوی جایزه CLUB GOLD را از آن خود کرد.


 


عکس های پذیرش شده در این جشنواره به شرح زیر می باشد:


در بخش ART SOCIETY SHUTTERBUG، 39 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس پذیرفته شده است که عبارتند از:


سید احسان مرتضوی (7عکس)، سعید عرب زاده (6عکس)، امین مهدوی (5عکس)، کیوان آذرشب (4عکس)، کامبیز رمضانزاده ( 4عکس)، محمد رجبی (3عکس)، سید امید علوی ( 3عکس)، مریم حسنی برچلویی (2عکس)، علی سامعی (2عکس)،  سینا پزشکی (1عکس)، اوین عباسی (1عکس)، ایمان یدملت (1عکس).


در بخش ASANSOL PHOTOGRAPHIC SOCIETY،  38 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس پذیرفته شده است که عبارتند از:


علی سامعی (6عکس)، کیوان آذرشب (5عکس)، کامبیز رمضانزاده (5عکس)، سید احسان مرتضوی (5عکس)، سعید عرب زاده (4عکس)، ایمان یدملت (4عکس)، مریم حسنی برچلویی (3عکس)،  سینا پزشکی (2عکس)، سید امید علوی (2عکس)، فرید آزادی (1عکس)، امین مهدوی (1عکس).


در بخش SAMPALPUR PHOTOPHILICS ، 27 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس پذیرفته شده است که عبارتند از:


کامبیز رمضانزاده (4عکس)، سید احسان مرتضوی ( 4عکس)، محمد رجبی (3عکس)، علی سامعی (3عکس)، سعید عرب زاده (3عکس)، ایمان یدملت (3عکس)، کیوان آذرشب (2عکس)، مریم حسنی برچلویی (2عکس)، سید امید علوی (2عکس)، اوین عباسی (1عکس).


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس