فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 602 لوفوتن
شماره: 602
كشور: نروژ
دوره: 4
زمان برگزاري: بهمن 95
پذيرش: 19 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 2
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH602 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ،(شماره پاتروناژ2017/210 ) و PSA یا انجمن عکاسی آمریکا (076-2017) برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب FIAP و PSA محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکسهای آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود, گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در 3 بخش برگزار شد.  • موضوع آزاد رنگی

  • موضوع آزاد تک رنگ

  • تم جشنواره: موضوع چشم انداز، منظره دریا، مناظر شهری


در این جشنواره عکس "Red Ropes" از آقای فرزین ناظم زاده روبان افتخار فیاپ و عکس آقای آرش مهدوی موفق به کسب روبان افتخار PSA گردید.


و در مجموع 19 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شدند که عبارتند از:


فرزین ناظم زاده (4عکس)، آرش مهدوی (4 عکس)، سیامک جعفری (2عکس)، محمد فرهادی (2عکس)، سعید عربزاده (2عکس)، حسین محمودی (2عکس)، فرزاد گل محمدی (1 عکس)، ایمان ید ملت (1 عکس)، امیر حسین ذاکرزاده (1 عکس)


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس