فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 592 مجموعه جشنواره PCA
شماره: 592
كشور: صربستان، رومانی، مقدونیه
دوره: 2017
زمان برگزاري: آذر 95
پذيرش: 269 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 15
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH592 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ،(شماره پاتروناژ2017/026-027-028 ) و PSA یا انجمن عکاسی آمریکا (2017-028) برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب FIAP و PSA محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکسهای آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود, گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در چهار بخش برگزار شد:  1. موضوع آزاد رنگی

  2. موضوع آزاد تک رنگ 

  3. موضوع سفر

  4. موضوع طبیعت


 


جوایز کسب شده در این جشنواره توسط عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس به شرح زیر      می باشد:


در بخش مقدونیه:


عکس های Morning of Ashura از سهیل زندآذر و Cemetery از علیرضا شاه حمزه تقدیر PSA، عکس Discipline از مهدی رحمانی تقدیر FSM و عکس Black and White از سیداحسان مرتضوی تقدیر سالن.


در بخش رومانی:


عکس dolor از محمد فرهادی کلتانی مدال طلای سالن، عکس Hunter از سهیل زندآذر تقدیر PSA، عکس های Elephant Safari از امین دهقان و Food Time از سهیل زندآذر تقدیر سالن،


در بخش صربستان:


عکس های Of war از محمدعلی خراسانی و Small Musician از سهیل زندآذر مدال طلای PSA، عکس Hunter از امین دهقان مدال طلای PCA، عکس Challenge از سیداحسان مرتضوی مدال طلای سالن، عکس Discipline از مهدی رحمانی مدال برنز سالن، عکس Footprint از سهیل زندآذر تقدیر فیاپ، عکس Conflict از سیداحسان مرتضوی تقدیر FSS.


در بخش مقدونیه، 88 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس پذیرفته شده است که عبارتند از:


سهیل زندآذر (12عکس)، سیداحسان مرتضوی ( 9عکس)، امین دهقان (8عکس)، آرش مهدوی (6عکس)، محمدعلی خراسانی (6عکس)، سیدیوسف قاسمی (5عکس)، سعید عرب زاده (5عکس)، علیرضا شاه حمزه (5عکس)، هومن حیدری خیاط (4عکس)، مهدی رحمانی (4عکس)، سیدیاسر فتاحی (3عکس)، محمد فرهادی کلتانی (3عکس)، امین نظری (2عکس)، ملیحه میرزاخانیان (2عکس)، محمود ذاکری (2عکس)، محمود حدائق نیا (2عکس)، داود اکبرزاده آبکنار (2عکس)، ایمان یدملت (1عکس)، شورش وکیلی (1عکس)، پرهام رئوفی (1عکس)، بیوک راعی شجاعی (1عکس)، پریسا حبیبی (1عکس)، سعید ثابت قدم مقدم (1عکس)، نیما تاجالدین (1عکس)، محمدامین الهیاری(1عکس).


 


 


در بخش رومانی، 78 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس پذیرفته شدند که عبارتند از:


سهیل زندآذر (12عکس)، سیدیوسف قاسمی ( 8عکس)،امین دهقان (8عکس)، محمد فرهادی کلتانی (7عکس)، علیرضا شاه حمزه (6عکس)، هومن حیدری خیاط (5عکس)، مهدی رحمانی (5عکس)، ملیحه میرزاخانیان (3عکس)، آرش مهدوی (3عکس)، سیدیاسر فتاحی (3عکس)، سعید عرب زاده (3عکس)، محمدعلی خراسانی (3عکس)، نیما تاج الدین (3عکس)، محمود ذاکری (2عکس)، امیر نظری (1عکس)، سیداحسان مرتضوی (1عکس)، گلناز علیا (1عکس)، پرهام رئوفی (1عکس)، پریسا حبیبی (1عکس)، سیامک جعفری (1عکس)، داود اکبرزاده آبکنار (1عکس).


 


 


در بخش صربستان، 94 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس پذیرفته شدند که عبارتند از:


سهیل زندآذر (12عکس)، سیداحسان مرتضوی ( 11عکس)، مهدی رحمانی (10عکس)، امین دهقان (9عکس)، سیدیاسر فتاحی (6عکس)، محمد فرهادی کلتانی (5عکس)، سعید عرب زاده (5عکس)، علیرضا شاه حمزه (4عکس)، محمدعلی خراسانی (4عکس)، هومن حیدری خیاط (3عکس)، سعید ثابت قدم مقدم (3عکس)، داود اکبرزاده آبکنار (3عکس)، ایمان یدملت (2عکس)، سیدیوسف قاسمی (2عکس)، پرهام رئوفی (2عکس)، محمود ذاکری (2عکس)، پریسا حبیبی (2عکس)، سیامک جعفری (2عکس)، ملیحه میرزاخانیان (1عکس)، آرش مهدوی (1عکس)، گلناز علیا (1عکس)، سعید عسگری (1عکس)، امیرحسین ذاکرزاده (1عکس)، محمدجواد حقیقی (1عکس)، منصور آهسته (1عکس).


 


 


 


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس