فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 583 ویو فایندر
شماره: 583
كشور: صربستان
دوره: 2016
زمان برگزاري: شهریور 95
پذيرش: 88 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 11
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH583 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ،(شماره پاتروناژ2016/449) و PSA یا انجمن عکاسی آمریکا (2016-302) برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب FIAP و PSA محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکسهای آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود, گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در پنج بخش برگزار شد:  1. موضوع آزاد رنگی

  2. موضوع آزاد تک رنگ 

  3. موضوع فوتوژورنالیسم

  4. موضوع طبیعت

  5. استاد نور


 


جوایز کسب شده در این جشنواره توسط عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس به شرح زیر      می باشد:


عکس های shadows  از سید یاسر فتاحی و Farinaz از مجتبی نوبخت مدال طلای فیاپ، عکس devotionalism  از میران (شورش) مباشری مدال طلای PSA، عکس fishman از نگار آقا علی طاری مدال طلای سالن، عکس living lean از وحید مومن زاده خولنجانی مدال نقره سالن، عکس team work از سعید ثابت قدم مقدم تقدیرسالن، عکس های Cruel world از سعید ثابت قدم مقدم و Limbo از مجتبی نوبخت روبان IAAP، عکس desert life از امیرحسین حیدریان نائینی دیپلم MoL Gold، عکس Drum Ashura از میران (شورش) مباشری روبان افتخار، عکس Free از مجتبی نو بخت تقدیر PSA.                                                              


در مجموع 88 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شدند که عبارتند از:


امیرحسین حیدریان نائینی (14عکس)، مجتبی نوبخت ( 11عکس)،میران (شورش) مباشری (9عکس)، نگار آقا علی طاری (6عکس)، سعید ثابت قدم مقدم (6عکس)، ملیحه میرزاخانیان (6عکس)، وحید مومن زاده خولنجانی (5عکس)، علی سامعی (4عکس)، سید یاسر فتاحی (4عکس)، غلامحسین محبی (4عکس)، محمدعلی مطاعی (4عکس)، آرش مهدوی (4عکس)، سید احسان میرصالحی مجد (2عکس)، امیر مسعود اقارب پرست (1عکس)، محمدجواد بهمنی (1عکس)، محمود حدائق نیا (1عکس)، حمید درودیان (1عکس)، محمود ذاکری (1عکس)، سید سعید ساداتی (1عکس)، آیدین صادقی مقدم (1عکس)، مهیار گودرزی(1عکس)، حمید محمدی (1عکس).


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس