فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 577 مجموعه جشنواره نوردیک
شماره: 577
كشور: سوئد-نروژ-فنلاند-دانمارک
دوره: 1
زمان برگزاري: شهریور 95
پذيرش: 159 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 13
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH577 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ،(شماره پاتروناژ 2016-288/289/290/291 ) و PSA یا انجمن عکاسی آمریکا (2016-222) برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب FIAP و PSA محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکسهای آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود, گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در دو بخش برگزار شد:  1. موضوع آزاد رنگی

  2. موضوع آزاد تک رنگ 


 


جوایز کسب شده در این جشنواره توسط عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس به شرح زیر      می باشد:


در سالن  Fotografi :Riksförbundet Svensk


عکس Direction از مصطفی نوده مدال طلای SDF، عکس Resurrection-IV از محمدرضا مومنی مدال نقره GPU، عکس Ramina از مجتبی نوبخت تقدیر GPU.


در سالن Norsk Selskap For Fotografi:


عکس Dream از مجتبی نوبخت مدال طلای SFD، عکس leg از محمدرضا هلالی مدال نقره GPU.


در سالن Suomen Kameraseurojen Liitto :


عکس legs از حمیدرضا هلالی مدال طلای RSF، عکس negah  از مهدی مختاری مدال نقره PSA، عکس Childhood Happiness از علی سامعی مدال نقره NSFF، عکس Suffered از عباس مجدی تقدیر فیاپ.


در سالن Selskabet for Dansk Fotografi :


عکس Dream از مجتبی نوبخت مدال طلای SDF، عکس Direction از مصطفی نوده مدال طلای RSF، عکس Childhood Happiness از علی سامعی مدال نقره RSF، عکس legs از حمیدرضا هلالی مدال برنز PSA.


 


 


                                                             


در مجموع 159 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شدند که عبارتند از:


در سالن  Fotografi :Riksförbundet Svensk


مجتبی نوبخت (6عکس)، محمدرضا مومنی ( 4عکس)، امیرعلی نواده شهلا (4عکس)، هومن حیدری خیاط (3عکس)، علی سامعی (3عکس)، مهدی مختاری (3عکس)، سیداحسان مرتضوی (3عکس)، مصطفی نوده (3عکس)، محمدعلی مطاعی (2عکس)، سید حمد موسوی (2عکس)، حمیدرضا هلالی (2عکس)، عباس مجدی (1عکس)، مصطفی میرطالب آبکناری (1عکس)


در سالن Norsk Selskap For Fotografi:


مهدی مختاری (8عکس)، حمیدرضا هلالی (6عکس)، محمدرضا مومنی ( 4عکس)، مجتبی نوبخت (3عکس)، هومن حیدری خیاط (3عکس)، عباس مجدی (3عکس)،  علی سامعی (2عکس)، مصطفی میرطالب آبکناری (2عکس)، محمدعلی مطاعی (2عکس)، سیداحسان مرتضوی (1عکس)، مصطفی نوده (1عکس)، امین دهقان (1عکس)، امیرعلی نواده شهلا (1عکس)،


در سالن Suomen Kameraseurojen Liitto :


حمیدرضا هلالی (7عکس)، محمدرضا مومنی ( 6عکس)،هومن حیدری خیاط (6عکس)، مهدی مختاری (5عکس)، علی سامعی (4عکس)، عباس مجدی (4عکس)،  سیدحمد موسوی (4عکس)، مصطفی میرطالب آبکناری (4عکس)، امیرعلی نواده شهلا (3عکس)، سیداحسان مرتضوی (3عکس)، محمدعلی مطاعی (2عکس)، امین دهقان (2عکس)، مجتبی نوبخت (2عکس)، مصطفی نوده (1عکس).


در سالن Selskabet for Dansk Fotografi :


مجتبی نوبخت (4عکس)، محمدرضا مومنی ( 4عکس)،سیداحسان مرتضوی (3عکس)، مهدی مختاری (3عکس)، حمیدرضا هلالی (3عکس)، مصطفی میرطالب آبکناری (3عکس)،  عباس مجدی (2عکس)، سیدحمد موسوی (2عکس)، امیرعلی نواده شهلا (2عکس)، مصطفی نوده (2عکس)، هومن حیدری خیاط (1عکس)، امین دهقان (1عکس)، علی سامعی (1عکس)، محمدعلی مطاعی (1عکس).


 


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس