فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 572 شانگهای
شماره: 572
كشور: چین
دوره: 13
زمان برگزاري: مرداد 95
پذيرش: 16 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: نامشخص
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH572 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ،(شماره پاتروناژ2016/370 ) و PSA یا انجمن عکاسی آمریکا برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب FIAP و PSA محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکسهای آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود, گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در سه بخش برگزار شد:  1. عکس های دیجیتال با موضوع آزاد

  2. موضوع فوتوژورنالیسم 

  3. تبلیغات


 


در مجموع 16 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شدند که عبارتند از:


وحید مومن زاده خولنجانی (5عکس)، سیامک جعفری (2عکس)، مهدی مختاری (2عکس)، محمد علی مطاعی (2عکس)، آریا عارف (1عکس)، آرش مهدوی (1عکس)، علی سامعی (1عکس)، مهدی زابل عباسی (1عکس)، کامران دشتی (1عکس).


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس