فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نتایج کلوپ در جشنواره های خارجی
 شماره   نام جشنواره
كشور
اعلام نتایج
دوره
جوايز
پذيرش
صربستان
بهمن 96
2018
1
40
چین
بهمن 96
1
1
114
فرانسه
بهمن 96
2018
0
26
انگلستان
دی 96
72
3
46
عمان
آذر 96
2018
3
19
صربستان، مونته نگرو
آذر 96
2017
14
139
مونته نگرو
آبان 96
2017
10
169
انگلستان
آبان 96
2017
1
25
صربستان
آبان 96
2017
13
113
برو به صفحه:

جوايز: تعداد جوايزي كه اعضاء سايت فوكوس كه در اين جشنواره كسب نموده اند.
پذيرش: تعداد آثار راه يافته اعضاء سايت فوكوس كه در اين جشنواره شركت نموده اند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس