فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نتایج کلوپ در جشنواره های خارجی
 شماره   نام جشنواره
كشور
اعلام نتایج
دوره
جوايز
پذيرش
صربستان، مونته نگرو
آذر 96
2017
14
139
مونته نگرو
آبان 96
2017
10
169
انگلستان
آبان 96
2017
1
25
صربستان
آبان 96
2017
13
113
رومانی
آبان 96
1
1
37
اسپانیا
آبان 96
45
3
26
آمریکا
آبان 96
2017
10
0
آمریکا
مهر 96
2017
12
243
بلغارستان
مهر 96
2
0
37
اسلوونی
مهر 96
2017
6
30
برو به صفحه:

جوايز: تعداد جوايزي كه اعضاء سايت فوكوس كه در اين جشنواره كسب نموده اند.
پذيرش: تعداد آثار راه يافته اعضاء سايت فوكوس كه در اين جشنواره شركت نموده اند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس