فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات کاتالوگ های رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 574 مجموعه جشنواره کودک
شماره: 574
كشور: صربستان-روسیه
دوره: 2016
زمان دریافت: تیر 97
پذيرش: 253 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 16
توضيحات:
کاتالوگ ها و جوایز جشنواره کودک تحویل دفتر کلوپ شد
تمامی شزکت کنندگان می توانند جهت دریافت با دفتر کلوپ تماس بگیرند

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس