فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات کاتالوگ های رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 561 پرسپکتیو
شماره: 561
كشور: هند
دوره: 4
زمان دریافت: خرداد 97
پذيرش: 93 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 12
توضيحات:
جوایز پرسپکتیو تحویل دفتر کلوپ گردید.
برندگان می توانند جهت دریافت با دفتر کلوپ تماس بگیرند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس