فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات کاتالوگ های رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 552 CORSICA
شماره: 552
كشور: صربستان
دوره: 2016
زمان دریافت: فروردين 97
پذيرش: 96 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 9
توضيحات:
کاتالوگ ها و جوایز CORSIKA برای تمامی شرکت کنندگان تحویل دفتر کلوپ گردید.
شرکت کنندگان میتوانند جهت دریافت با دفتر کلوپ تماس بگیرند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس