فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات کاتالوگ های رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 537 رویای بالکان
شماره: 537
كشور: صربستان
دوره: 2016
زمان دریافت: تیر 97
پذيرش: 91 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 12
توضيحات:
جوایز این جشنواره به طور کامل دریافت شد.
برندگان می توانند جهت دریافت جوایز با دفتر کلوپ تماس بگیرند

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس