فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات کاتالوگ های رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 527 نور عمان
شماره: 527
كشور: عمان
دوره: 1
زمان دریافت: خرداد 97
پذيرش: 28 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 2
توضيحات:
کاتالوگ چاپی این جشنواره توسط دفتر کلوپ دریافت شد و تمامی شرکت کنندگان در این جشنواره می توانند کاتالوگ این جشنواره را دریافت نمایند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس