فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات کاتالوگ های رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 510 مربع
شماره: 510
كشور: عمان
دوره: 2015
زمان دریافت: خرداد 97
پذيرش: 20 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 3
توضيحات:
علیرغم اینکه کاتالوگ جشنواره فایل PDF بود، اما برای برندگان کتاب نیز ارسال شد.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس