فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

کاتالوگ های رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره های خارجی
 شماره   نام جشنواره
كشور
دریافت
دوره
جوايز
پذيرش
بوسنی
شهريور 96
5
3
39
صربستان،اسلونی،بلغارستان
شهريور 96
2017
11
195
بریتانیا
خرداد 96
2017
2
27
مقدونیه
ارديبهشت 96
1
4
31
چین
اسفند 95
8
3
26
صربستان
اسفند 95
2016
9
96
صربستان
بهمن 95
2016
11
88
مونتنگرو
بهمن 95
2
11
97
برو به صفحه:

جوايز: تعداد جوايزي كه اعضاء سايت فوكوس كه در اين جشنواره كسب نموده اند.
پذيرش: تعداد آثار راه يافته اعضاء سايت فوكوس كه در اين جشنواره شركت نموده اند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس