فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

کاتالوگ های رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره های خارجی
 شماره   نام جشنواره
كشور
دریافت
دوره
جوايز
پذيرش
بلغارستان
شهريور 95
9
2
38
بلغارستان
شهريور 95
2
3
34
صربستان
تير 95
2016
2
45
بلژیک
خرداد 95
6
0
0
ترکیه
آذر 94
3
4
26
اسپانیا
آبان 94
2
0
26

جوايز: تعداد جوايزي كه اعضاء سايت فوكوس كه در اين جشنواره كسب نموده اند.
پذيرش: تعداد آثار راه يافته اعضاء سايت فوكوس كه در اين جشنواره شركت نموده اند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس