فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

کاتالوگ های رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره های خارجی
 شماره   نام جشنواره
كشور
دریافت
دوره
جوايز
پذيرش
امریکا
آبان 96
2017
1
45
بلغارستان
آبان 96
2017
5
82
مقدونیه، صربستان،مونتنگرو
مهر 96
2
23
221
بوسنی و هرزگوین
مهر 96
6
2
57
بوسنی
شهریور 96
5
3
39
صربستان،اسلونی،بلغارستان
شهریور 96
2017
11
195
بریتانیا
خرداد 96
2017
2
27
برو به صفحه:

جوايز: تعداد جوايزي كه اعضاء سايت فوكوس كه در اين جشنواره كسب نموده اند.
پذيرش: تعداد آثار راه يافته اعضاء سايت فوكوس كه در اين جشنواره شركت نموده اند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس