فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

کاتالوگ های رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره های خارجی
 شماره   نام جشنواره
كشور
دریافت
دوره
جوايز
پذيرش
انگلستان
خرداد 97
72
3
46
اسپانیا
خرداد 97
2018
1
8
فرانسه
خرداد 97
2018
0
26
صربستان، مونته نگرو
ارديبهشت 97
2017
14
139
اسپانیا
ارديبهشت 97
45
3
26
آرژانتین
فروردين 97
5
6
56
انگلستان
فروردين 97
2017
1
25
مونته نگرو
اسفند 96
2017
10
169
رومانی
اسفند 96
1
1
37
رومانی
دی 96
2017
3
43
برو به صفحه:

جوايز: تعداد جوايزي كه اعضاء سايت فوكوس كه در اين جشنواره كسب نموده اند.
پذيرش: تعداد آثار راه يافته اعضاء سايت فوكوس كه در اين جشنواره شركت نموده اند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس